top of page
Image by Juliane Liebermann

ביטוח פנסיוני 

מי לא חולם על יציאה לפנסיה, להפסיק את השגרה היומיומית, לנוח ולנצל את הזמן למימוש את כל החלומות? החלום הזה מבטא את הרצון להפסיק לעבוד, אך עדיין לקבל קצבה חודשית, אשר ממנה ניתן יהיה לחיות ברמת חיים דומה לזו שבעבר. זוהי בדיוק מטרת התוכנית הפנסיונית, לחסוך כסף היום כדי שנוכל לקבל אותו בעתיד ולהפסיק לעבוד.

מהי תכנית חסכון פנסיוני?

במשך רוב שנות חיינו הבוגרים אנחנו עובדים ומרוויחים שכר חודשי. לרוב יהיה גידול בשכר ככל שחולפות השנים. אנחנו צוברים ניסיון, עושים שינויים תעסוקתיים, מתפתחים ומתקדמים בכל תחום וכמובן גם בתחום התעסוקה. יחד עם זאת, ככל שחולפות השנים אנחנו מתבגרים, יכולת העבודה שלנו נחלשת, לעיתים אפילו נפגעת עקב אירוע לא צפוי, וגם הרצון שלנו להתקדם פוחת עם הזמן. כל זה טבעי וצפוי ולכן כדאי להיערך למצב זה מבחינת כלכלית.

בדומה לכל תכנית חסכון אחרת, העיקרון זהה; חוסכים כסף בצד היום, כדי שנוכל להשתמש בו בעתיד. אך, בתוכנית חסכון פנסיוני ישנם מרכיבים נוספים חשובים לא פחות. המרכיב הראשון הוא: ביטוח חיים\קצבת שארים, סכום כסף חד פעמי או קצבה חודשית שתינתן ליורשים במקרה של פטירה חלילה. המרכיב השני הוא: אובדן כושר עבודה\קצבת נכות – הכנסה חודשית שתינתן למבוטח אם חלילה ייפגע כושרו לעבוד, והוא יאלץ להישאר בבית.

רכיבים אלו יחד עם החיסכון עצמו, מרכיבים את תכנית החיסכון הפנסיוני. חשוב לציין כי החלוקה בין הרכיבים תלוי כמובן ברצונו ובצרכיו של כל אדם. אתם אלו המחליטים איזה רכיב משמעותי לכם ביותר, ועליו אתם רוצים לשים דגש. חלוקה שכזו כמובן ניתנת לשינוי עם השנים, מכיוון שגם מצבכם האישי נתון לשינויים. תפקידו של סוכן הביטוח ומקצועיותו, לייעץ לכלל לקוחותיו על המסלול הנכון עבורם בכל שלב ושלב בחיים.

למי מיועדת התוכנית?

כל שכיר במדינת ישראל זכאי לתוכנית חיסכון פנסיוני מהמעביד שלו. זוהי חובתו של כל מעביד להפריש כספים לתוכנית שכזו עבור כל עובדיו. חשוב לציין שגם אם עובד אינו מעוניין בכך, זו עדיין חובתו של המעסיק על פי החוק במדינת ישראל, וזו בפירוש עבירה על החוק המעסיק אינו פותח תוכנית כזו.

חוץ מהמעסיק כל עצמאי במדינת ישראל, מחויב גם כן ע"פ חוק לפתוח תוכנית חסכון פנסיוני. עצמאי שלא יפתח תכנית כזו, יקבל התראה ממס הכנסה ויהיה עליו להוכיח שאכן פתח והעביר כספים לתוכנית, לעיתים אפילו רטרואקטיבית אם יש צורך בכך. ההפרשות לתכנית החיסכון הפנסיוני קבועות בחוק, הן עבור שכירים והן עבור מעסיקים, ומכיוון שזו חובה, ההפרשות הללו מוכרות ע"י מס הכנסה.

התאמת התכנית הפנסיונית

ישנם גורמים אישיים שונים שיש להתחשב בהם, כאשר באים לפתוח חיסכון פנסיוני. גורמים כגון: גיל, גובה השכר, סטטוס משפחתי של מבוטח (נישואים, גירושים, ילדים, הורים חולים וכדומה), מצב בריאותי, תכניות חיסכון ותיקות (בין אם הן פעילות ובין אם לא) ועוד. מכיוון שאלו גורמים אישיים אשר במהותם משתנים עם השנים, כדאי ומומלץ ליידע את סוכן הביטוח בשינויים החלים בהם כדי שיעשו ההתאמות הנדרשות. התאמות שכאלו נועדו להבטיח את הכיסוי המדוייק למבוטח בכל שלב בחייו.

לייעוץ אישי ולהכרות פיננסית מקיפה יש חשיבות רבה ביותר בתכנון הפנסיה. סוכן ביטוח מקצועי יוכל לבדוק את התיק האישי של הלקוח, לבדוק את מעמדו הפיננסי הכולל, ולהתאים לו את התכנית הטובה ביותר. אין תחליף לסוכן ביטוח אישי, אשר מכיר את המבוטח ואת משפחתו ויודע לבצע שינויים, התאמות ועדכונים כך שהמבוטח יוכל לחיות ברמת החיים הנוחה אליה הורגל גם כשאינו עובד.

ביטוחים מומלצים עבורך

bottom of page