top of page
Image by Juliane Liebermann

ביטוח סיעודי

במהלך החיים ישנם מצבים שונים כגון, מחלה קשה או אירוע תאונתי וכמובן זקנה שעלולים לגרום לאדם להפוך סיעודי, בין אם לתקופה קצרה ובין אם לזמן ממושך יותר ואפילו עד סוף החיים. מצב כזה לרוב אינו צפוי ופתאומי, ומכיוון שאף אדם אינו מעוניין להפוך לנטל ולמעמסה על משפחתו ועל יקיריו, כדאי ומומלץ להיערך למצב זה ע"י רכישת ביטוח סיעודי פרטי.

מהו מצב סיעודי

מצב סיעודי הוא כאשר אדם אינו מסוגל לבצע בעצמו שתי פעולות תפקוד יום־יומיות כשביניהן חייבת להופיע אי־שליטה בסוגרים או חוסר יכולת לבצע שלוש פעולות מתוך שש. אלו הן שש פעולות התפקוד לפיהן נבדק אדם עד כמה הוא עצמאי, ועד כמה הוא תלוי בעזרה חיצונית: אכילה, שכיבה או קימה מהמיטה, רחצה, התלבשות והתפשטות, ניידות ושליטה על סוגרים.

כאשר נדרשים לבחון האם אדם זכאי לפיצוי סיעודי, בין אם בביטוח פרטי, קופת החולים או ביטוח לאומי, בוחנים את פעולות היום־יום המכונות גם – ADL (Activities of Daily Living).

לשם מה צריך ביטוח סיעודי פרטי ?

כיום, במדינת ישראל אדם שמוגדר סיעודי, זכאי לפיצוי לפי חוק הביטוח הלאומי. הפיצוי יכול להינתן כפיצוי כספי או כשירותי סיעוד, אך לא ניתן לקבל את שניהם. הפיצוי הוא אחיד לפי נקודות זכות הנקבעות ע"י ביטוח לאומי והוא לא יעלה על הסכום הקבוע בחוק.

ישנם גם מי שרכשו ביטוח סיעודי באמצעות קופת החולים אליה הם שייכים. ביטוח זה הוא אחיד בין כל קופות החולים, הן בסכומי הפיצוי והן בתקופת הפיצוי המוגבלת ל-60 חודשים בלבד. סכומי הביטוח נקבעים לפי גיל הצטרפות לביטוח הסיעודי בקופה (סכום הפיצוי החודשי יורד ככל שגיל ההצטרפות עולה). כמו כן, בעת תביעה נבדק האם התובע מאושפז בבית חולים או מקבל טיפול סיעודי בבית, משום שהדבר משפיע על גובה הפיצוי, טיפול סיעודי בבית מזכה בסכום ביטוח מופחת מאשר אשפוז סיעודי במוסד.

עלויות הטיפול במוסד סיעודי, כמו גם העלויות של הטיפול באדם סיעודי בביתו, הן גבוהות ביותר, ויש לזכור כי אלו עלויות חודשיות כבדות, כשאין ידיעה ברורה מתי הן יסתיימו, והן יכולות להימשך בין חודשים אחדים ועד לשנים רבות.

מהם היתרונות בביטוח סיעודי הפרטי?

חברות הביטוח מציעות ביטוח סיעודי שישלים את החוסרים הנוצרים עקב חוק הביטוח הלאומי והביטוח האחיד של קופות החולים.

בביטוח הפרטי, כל מבוטח יכול להתאים לעצמו את מסלול הפיצוי המתאים לו. ניתן לקנות סכום ביטוח החל מ-1,000 ₪ פיצוי לחודש ועד ל-20,000 ₪ פיצוי לחודש. ניתן לבחור האם להגביל את הפיצוי למס' חודשים קבוע מראש או ללא הגבלת זמן שכזו. ניתן אפילו לקנות פיצוי שיתחיל רק לאחר שהפיצוי של קופת החולים מסתיים. וכמובן שניתן לשלב בין המסלולים, וליצור פוליסה מותאמת אישית לכל לקוח ולכל משפחה.

יתרון נוסף הוא ההתייחסות הפרטנית שיש בביטוח סיעודי פרטי, במצבים שבהם האדם חלה באלצהיימר או בדמנציה, והוא יהיה זכאי לפיצוי מלא למרות שלא בהכרח יעבור את מבחן ה-ADL.

עוד יתרון הוא שבביטוח פרטי אין הבדל בין אשפוז סיעודי במוסד סיעודי לבין טיפול סיעודי בבית. ברגע שאדם הוגדר סיעודי לפי מבחן ה-ADL, הוא זכאי לפיצוי המלא אותו הוא רכש מחברת הביטוח.

לסיכום, חשוב לדעת שהפרמיה החודשית מושפעת מכמה מרכיבים כגון; גיל כניסה לביטוח - ככל שגיל הכניסה נמוך, הפרמיה החודשית נמוכה, מסלול הפיצוי – תקופת ביטוח קצרה יותר תעלה פחות מתקופת ביטוח ארוכה, סכום הביטוח המבוקש, מצב הבריאות בעת ההצטרפות ורכיבים נוספים התלויים בחברות הביטוח השונות. בזמן שבביטוח לאומי ובביטוח סיעודי של קופות החולים יש צורך לתת מענה אחיד לכל האוכלוסיות השונות, בביטוח פרטי אין דרישה שכזו. המבוטח הוא הקובע מה מתאים לו, כמה הוא מעוניין לשלם, ומה האידיאל הביטוחי עבורו.

ביטוחים מומלצים עבורך

bottom of page